Press "Enter" to skip to content

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CreativePulses.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daaronder valt onder andere (deze lijst is niet volledig): SSL certificaten op onze sites, logging, firewalls, 2 factor logins, mandaatlijsten en logins op beperkt gebruikersniveau. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via intake@creativepulses.nl